Botox – Gummy Smile / Synligt tandkött

Gummy smile är en behandling för att motverka att tandköttet syns vid leende. Genom att injicera botulinumtoxin i de muskler som drar upp läppen så försvagas dessa och tandköttet förblir dolt under överläppen. För att få volym i läppen så går det bra att kombinera behandlingen med fillers.

Det tar cirka 10-14 dagar innan full effekt uppnås efter en behandling med botulinumtoxin. Jönköpings Kliniken erbjuder en kostnadsfri touch-up, minst 14 dagar efter behandlingen, då undersöker vi resultatet och gör eventuellt mindre korrigeringar av det behandlade området.

Boka tid